• Výstavba a rekonstrukce hřišť
 • Výstavba a rekonstrukce hřišť
 • Výstavba a rekonstrukce hřišť
 • Výstavba a rekonstrukce hřišť
 • Výstavba a rekonstrukce hřišť
 • Výstavba a rekonstrukce hřišť
 • Výstavba a rekonstrukce hřišť
 • Výstavba a rekonstrukce hřišť
 • Výstavba a rekonstrukce hřišť
 • Výstavba a rekonstrukce hřišť
 • Výstavba a rekonstrukce hřišť
 • Výstavba a rekonstrukce hřišť

Pří výstavbě přírodních travnatých ploch používáme prvotřídní technologie a postupujeme podle platných norem.

Před samotnou výstavbou hřiště či stadionu je nutné odtěžit původní povrch, připravit a srovnat podloží stavby. K odvádění nechtěné vody z plochy hřiště, umisťujeme pod povrch drenážní systém. Na připravenou plochu se navezou a urovnají pomocí laserového graderu vegetační vrstvy, které jsou připraveny pro výsev nového trávníku nebo položení travnatých koberců.

Zaměříme

Navrhneme

Realizujeme

Udržujeme