Společnost pm trávníky s.r.o., se sídlem Senecká 33, Zruč – Senec, IČ 29113954, zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25776 zpracovává osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou povinnost.

Osobní údaje zákazníků zpracováváme transparentně, zákonným způsobem. Osobní údaje zpracováváme je pro účely vytvoření poptávky, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

  • identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa
  • kontaktní údaje: telefonní číslo, emailová adresa

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který udělujete odesláním poptávkového formuláře. Jedná se o zpracování osobních údajů za účelem vytvoření poptávky. Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme ani nearchivujeme, považujeme je za důvěrné.